SERVEIS

PREMSA I COMUNICACIÓ

Gabinets de premsa i comunicació a mida
Mediació amb mitjans de comunicació
Assessoria per la difusió de noticies i marques
Reculls de premsa i dossiers oficials

REDACCIÓ


Elaboració de noticies i notes de premsa
Redacció de discursos
Correcció de textos
Textos per a suports de campanyes
Creació d’anuncis i espots publicitaris
Copywriting

IMATGE CORPORATIVA


Creació i desplegament de la imatge
Manuals d’identitat
Projecció de la marca
Gestió de webs corporatives
Fotografia de productes i campanyes
Packaging

PUBLICITAT


Gestió de recursos del client
Estudis de mercat
Campanyes específiques

DISSENY GRÀFIC

Tot tipus de material i de formats
Retolació de locals i vehicles
Disseny de lones
Roll-ups
Photocalls

DISSENY WEB


Disseny i creació de la web
Compra i gestió de dominis
Actualització de continguts
Posicionament web
Creació i gestió de blogs​

CAMPANYES ELECTORALS

Disseny i direcció de campanyes electorals
Coordinació d’equips
Estudi sociològic i definició de perfils de votants
Informes DAFO
Enquestes telefòniques i a peu de carrer
Cursos per als candidats
Servei de premsa i comunicació
Redacció de mítings
Elaboració i redacció de programes
Marxandatge